Kontakt

Leave this field blank
O úspešnom odoslaní správy vám príde potvrdzujúci email.
kontakt-jankina

Jankina s.r.o.

Osvetová 20
Bratislava 821 05

0907 281 812

 IČO: 52604756
 DIČ: 2121093645
nie som platca DPH
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4007 6274
Dozorné orgán

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27.

RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) pre Bratislavský kraj. Ružinovská 8, P.O.Box 26, 820 09 Bratislava 29.

RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) pre Bratislavský kraj. Polianky 8, 841 01 Bratislava 42.

Menu